Jumat, 17 Januari 2014

Lrik Lagu Yayan Jatnika - Jang

Jang

Jang hirup teh teu gampang
Teu cukup ku dipikiran
Bari kudu di lakonan
Jang jalan kahirupan
Heunteu sapanjang na datar
aya mudun jeung tanjakan
Kudu sabar dina kurang
Ulah neupak dada beunghar
Salawasna kudu syukur
Eling kanu maha agung
Kade hideup bisi kufur

*
Jang sing jadi jeuleuma hade
Sing jadi jeuleuma gede
Beunghar harta jeumbar hate
Jang hideup sing ngajalma
Turut parentah agama
Ulah jauh ti ulama
Nyobat sarenug ahli tobat
Dalit sareung para kiyai
Hirup keuna ku awah gingsir
Sangkan aya anu nga geuing
Mangsa lengkah ninggang salah

Sing pinteur tur beuneur
Sing jujur tong bohong
Ulah nganyeurikeun batur
Ngarah hirup loba dulur
Raksa ucap lampah
Tekad jeung tabiat
Ngarah pinangih bagja
Salamet dunya akherat
Jang…. Jang…
Sing jadi jeuleuma soleh


Balika *