Jumat, 20 Desember 2013

Istilah Patukangan / tukang dalam Bahasa sunda • Amil,lebe : Tukang nuruskeun nu aya patalina jeung Agama di desa
 • Anjun = tukang nyieun parabot tina taneuh
 • Badaya : Awewe tukang ngigel di karaton atawa di kabupaten
 • Barangmaen : Tukang jajaluk
 • Bas = tukang nyieun imah
 • Bengkong : Tukang nyunatan
 • Bujangga = tukang nyieun / nulis sastra
 • Candoli = tukang ngajaga pabeaan tinu hajat
 • Dalang : Tukang ngalakonkeun carita wayang
 • darmamurcaya = ahli bahasa
 • Gending = tukang nyieun parabot tina kuningan
 • Girang serat = Tukang nulis surat
 • hareupcatra = ahli masak
 • Indung beurang : paraji nu sok ngurus ngajuru jeung ngurus orok
 • Kabayan = tukang di titah ka ditu kadieu
 • Kabojengkeng : tukang ngagusur padati
 • Kajineman = 1) mandor sakitan, 2) tukang ngajaga jinem (nu dihukum)
 • Kamasan = tukang nyieun perhiasan tina emas
 • Kulaer = kusir anu tumpakna dina kuda kareta pangagung
 • Kuncen = tukang ngurus kuburan
 • Kurir = Tukang nganterkeun surat
 • Kusir = Tukang narik delman
 • Legig = tukang ngasruk dina pamoroan
 • Lopor = Tukang ngagondeng jeung ngereunkeun kuda
 • Malim = tukang muruhkeun sato galak
 • Masinis : Tukang ngajalankeun lokomotip
 • Maranggi = tukang nyieun sangku keris
 • Merebot = tukang nakol bedug
 • Minatu =tukang ngalicin atawa nyeuseuh pakean
 • Mo'dim atawa Bilal = Tukang adzan di masjid
 • Nakoda = tukang ngajalankeun kapal cai
 • Nayaga : Tukang nabeuh gamelan
 • Nyarawedi = tukang ngagosok permata
 • O’ah : Jago Tukang ngagugulukeun teu ecreug
 • Pakacar = tukang pangaladenan / bujang
 • Palatuk : iber anu tumpak kuda saheulaeun pangagung
 • Paledang = tukang nyieun parabot tina tembaga
 • Palika = tukang teuleum
 • Pamatang = tukang moro ngagunakeun tumbak
 • Pamayang = tukang ngala lauk di laut
 • Panday = tukang nyieun parabot tina beusi
 • Paneresan = tukang nyadap
 • Paninggaran = tukang moro ngagunakeun bedil
 • pangeuyeuk = ahli kain/tekstil
 • Panyumpit : Tukang nyumpit
 • Paraji = tukang ngabantu anu ngajuru
 • paraguna = ahli karawitan
 • Sarati = tukang ngusir / muruhkeun gajah.
  2 komentar: