Minggu, 05 Januari 2014

Bagian Anggaota Anu Aya Dina Sirah (kepala)

Buuk ( Rambut ) = Bulu anu aya dina luhur sirah.
Huis ( Uban ) = Buuk anu warnana bodas, biasana nandakeun nu geus kolot.
Embun-embunan (Ubun-ubun)  = Tulang  anu aya di tengah – tengah sirah di luhureun tarang.
Kulincir = Tengah – tengah sirah ( puseurna buuk) jumlahna hiji, tapi kadang aya anu nepi ka lima na.
Buntut Kasir = Tungtung buuk anu ngucir saeutik anu ayana dina paleubah punuk. Buntut kasir sok di paribasakeun anu pelit.
Amis cau = buuk anu laleuleus biasana sok aya dina tungtung jadina buuk saperti dina tarang atawa punuk.
Beungeut (muka ) = Sirap bagian hareup
Tarang (kening ) = Bagian bengeut anu ayana di luhur. Antara halis jeng tungtung jadina buuk.
Panon ( mata ) = bagian bengeut di handap tarang, kaasup panca inra guna na kanggo ningal.
Irung ( Hidung ) = Bagian beungeut ayana antara panon sareung biwir, gunana kanggo ngangseu sareung nafas.
Baham ( mulut ) = bagian beungeut antara irung sareung gado, gunana pikeun dahar, jeung ngomong.
Gado ( Dagu ) = Bagian beungeut anu aya bagian handap, lamun di pameugeut tempat tumuwuhna janggot.
Palipisan (pelipis) =  Bagian beungeut anu aya antara panon sareung celi.
Pipi = bagian beungeut anu aya di sisi kenca katuhu.
Ruruncang = bagian beungeut nu ngalegok antara biwir jeung irung.

Ceuli = bagian anggaota sirah bagian sisi anu aya di kenca katuhu sajajar jeung panon. Bagian tina panca inra anu gunana kanggo ngadangu.
Bagian-bagian anu aya dina ceuli :

 1. Daun ceuli = Bagian luar tina ceuli bentukna saperti daun atawa supa.
 2. Puhu ceulu = bagian daun celi kapuhuna anu nempel jeng sirah.
 3. Liang ceuli = liang anu aya dina ceuli.


Panon

 1. Halis = bulu anu jadi luhureun kongkolak panon ( dina tungtung tarang ) bagian handap.
 2. Kongkolak panon = Bagian  anu ngalegok dina tulang beungeut handapeun halis, gunana na tempat panon.
 3. Bulu panon + Bulu anu jadi dina tungtung kongkolak panon gunana pakeun ngajaga panon tina anu matak ngabahayakeun kana siki panon saperti kebul jsb.
 4. Siki panon = bagian bubuledna panon anu bisa nempo.
 5. Siki panon bobodasna = bagian siki panon anu warna bodas.
 6. Siki panon hihideungna = bagian siki panon anu warna hideung.
 7. Juru panon = bagian anu aya di tungtung biwir panon .


Irung

 1. Cukang irung = bagian irung pang luhurna nepika nu ngalegok handapeun tarang.
 2. Tungtung irung = bagian irung anu nyungcungna.
 3. Liang irung = liang dua anu aya dina irung.
 4. Bulu irung = Bulu anu aya dina jero liang irung.


Baham

 1. Biwir = Bagian luar tina baham, nu luhur jeung nu handap
 2. Huntu = paranti ngegel nu jadi dina gugusi.
 3. Careham = huntu anu aya di bagian sisi, kencakatuhu, paranti nyapek / ngaleumeuskeun dahareun.
 4. Letah = bagian baham paranti ngabulakbalik dahareun, ngalancarkeun (ngarah jelas) nyarita, oge jadi bagian tina panca inra nyaeta ker ngarasakeun rasa, saperti pait, amis, asin, jeung sajabana.
 5. Gusi = daging tempat tumuwuh na huntu.
 6. Elak-elakan = cecentel dina tungtung lalangit, luhureun tikoro.
 7. Lalangit = kulit baham anu bagian luhur. 
Tidak ada komentar:

Posting Komentar