Sabtu, 07 Desember 2013

Ukuran atau hitungan dalam bahasa Sunda

Awi : saleunjeur (satangkal)
Awi : sadapur
Awi : Saruas
Bangsal : sacangi (sasiki)
Bawang : sasihung (sasiki)
Beas : sacanggeum (sakeupeulan leungeun)
Bilik : sailab (sagebing)
Boeh : sarirang (tilu iket)
Cai : sakeclak
Cau : sasikat
Cau : saturuy (sababaraha sikat)
Daun :saponggol (sagagang daun)
Daun : sakompet (sababaraha ponggol)
Eurih : sajalon
Gula Kawung : sabebek (sabeulah, nurutkeun citakan batok sabeulah)
Gula Kawung : sagandu (2 bebek)
Hayam : sajodo (bikang jeung jagona)
Injuk : sakakab
Jahe : sarempang
Jambe : samanggar
Japati : sajodo
Kalapa : sahulu
Kalapa : samanggar
Kaso : sadapur, saluwuk

Kebon : sapetak
Kertas : salambar
Koneng : sasolor
Manjah : sadapur, saluwuk
Munding : sarakit (2 munding)
Muncang : sadampa
Nangka : sacamplung (sasiki)
Pakean : sapangadeg
Papan : salambar
Pare : saranggeuy
Peuteuy : sapapan
Peuteuy : sahanggor (saranggeuy, sababaraha papan)
Peuteuy : saempong (sababaraha hanggor)
Salak : samanggar
Samak : saheulay
Samping : sakodi
Sangu : sapiring
Sangu : sabakul
Sawah : sakotak
Suluh : sahurun (sabeungkeut)
Tambang atawa Tali : sabatekan
Tempe : Sagebing
Uyah : sahuntu (saguruntul, kira-kira sagede huntu)
Uyah : sagandu, sabata