Minggu, 02 Februari 2014

Lrik Lagu Yayan Jatnika - Surat Ondangan

Surat Ondangan


Na mangsa hujan girimis
Tangal tilu poe kemis
Nu dating surat ondangan
Geuning anjeun rek rerendengan

Seungitna kembang malati
Teu sa seungit nu kamari
Na mangsa patali janji
Urang maheutkeun pasini

Kiwari tinngal lamunan
Ka tresna urang duaan
Ukur dina pangimpian
Ka gamar ker rerendengan

Naha ku tega salira
Meugatkeun tali ka tresna
Bari jeung naon leupatna
Leupat akang ka salira

Bulan-bulan tulungan
Ieu hate ker nyorangan
Ka dieu kuring baturan
Bisi kajurung lamunan

Bulan-bulan dagoan
Urang nyawang babareungan
Sugan bae ka ubaran
Meh teu pondok panghareupan